طلوع دوباره «کتاب و کتابخانه» با «حال خوش خواندن»
اهل سنت ما علاقه ویژه ای به امام رضا (ع) واهل بیت دارند
رایزنی های رسانه ای برای تبلیغ جشنواره کتابخوانی رضوی
 کتابخوانی رضوی گام مهمی در راستای اشاعه وترویج فرهنگ رضوی می باشد
معرفی کتابهای جشنواره کتابخوان رضوی در نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی آیت الله کفعمی
دومین جلسه هماهنگی هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد
1